1
2
3
4
5
Løype BPR 2022
1

Start ved Zachen.

Avsluttes her med middag og underholdning

2

Korttrekk fra Båt på Hjellestad.

3

Korttrekk 2 fra Brygge på Vedholmen. Mulighet for bunkring og butikk.

4

Lunsj på Mandelhuset og korttrekk 3

5

Kortrekk 4 fra Båt ved Klokkarvik

Løype

Foreløpig løypeinformasjon.

10.00: Førermøte på Zachen.

Avgang fra Zachen. Rolig ut Vågen før oppsamling på Sandviksflaket.

Korttrekk fra båt på Hjellestad.

Korttrekk 2 fra brygge ved Vedholmen. Mulighet for bunkring og butikk.

Lunsj på Mandelhuset og korttrekk 3.

Korttrekk 4 fra båt ved Klokkarvik.

Festmiddag på taket av Zachen og 5. korttrekk ved bord.

Tor Endresen

Under lunchen på Mandelhuset vil Tor Endresen stå for underholdningen.

Splint

På showet på Zachen er det Splint som vil stå for musikken.

Årets t-skjorte

Slik vil årets t-skjorter se ut.

Takk til alle sponsorene våre!

Kai

Vi har hele ene siden på torgutstikk fra lørdag morgen til søndag (Markert med båter) Fana bil kommer til å ha utstilt biler opp på kai. (markert med biler.)

Det blir vakthold på kai. (Type securitas el. Lign) på kveld/nattestid. Dette for å både passe på båtene, men vil også være ordensvakt med tanke på høy musikk i båtene etc.

Båteier har ansvar for å følge pålegg fra vakt, eller politi. Evt. bøter fra Bergen Havn, eller politi for mislighold av ordensregler i Bergen Havn blir videresendt til båteier om dette kommer til BPR.

Ordensregler

  • Vis respekt for andre brukere av havnen (både på sjø og landsiden) Vågen skal være en havn for alle
  • Bergen Havn oppfordrer generelt til ro i havnen. Etter kl. 23 vil høylytt festing og støy bli adressert og varslet til politiet
  • Utvis godt sjømannskap, hjelp andre og hold en hyggelig tone
  • Hold sjøen ren. Kloakk, oljeutslipp eller annen forurensing skal IKKE forekomme. Benytt automat (septik) ved Munkebryggen
  • Bergen Havn og Bergen Brannvesen anbefaler at båter opprettholder 4 meter fra båt til båt/Baug til hekk, slik at redningsetaten har god tilkomst ved evt. branntilløp

https://bergenhavn.no/fritidsbater/tilbud-og-tjenester/

Krav til deltagende båter

Båten må være minimum 17 fot lang.

Båten må kunne kjøre raskere enn 35 knop

Båten må være i god teknisk stand, ha dømannskontroll og båteier må sørge for å ha redningsvest til SAMTLIGE deltagere om bord.

NB!

Påmeldingen er nå stengt. Ved spørsmål send mail til bergenpokerrun@gmail.com

Priser

Priser for deltagelse:

Lunsj på Mandelhuset: 350kr

Middag på Zachen: 450kr

Deltagelse med båt: 1800kr

Betaling gjøres ved å Vippse riktig beløp til #757596 – Bergen Poker Run og markere betalingen med navn og hva det gjelder, samt registrere påmeldingen her på siden. Påmeldingsskjema ligger under «Påmelding».

NB! Vi ønsker at det gjøres en felles innbetaling fra båtfører.

© Kopirett - Bergen Poker Run